Edgecam 2016R1 | Chiến lược vào dao - Rough Turn Info Icon
Chu trình tiện thô tạo ra một chiến lược xuống dao (Ramp). Phương pháp này thường được dùng để gia công các hốc sâu với lưỡi dao tiện 2 mặt.
Tuổi thọ dao sẽ kéo dài khi điểm tiếp xúc trên lưỡi cắt được thay đổi liên tục, do đó có thể tránh được sự cắt rãnh.
 

Edgecam 2016R1 | Chiến lược vào dao - Rough Turn

Edgecam 2016R1 | Chiến lược vào dao - Rough Turn

Chu trình tiện thô tạo ra một chiến lược xuống dao (Ramp). Phương pháp này thường được dùng để gia công các hốc sâu với lưỡi dao tiện 2 mặt.
Tuổi thọ dao sẽ kéo dài khi điểm tiếp xúc trên lưỡi cắt được thay đổi liên tục, do đó có thể tránh được sự cắt rãnh.

 
Edgecam 2016R1 | ACIS Solids - Cải tiến hiệu suất nhiều phần

Edgecam 2016R1 | ACIS Solids - Cải tiến hiệu suất nhiều phần

Tương tự như Parasolid, Inventor và Granite files, khách hàng sẽ có thể theo dõi những cải tiến hiệu suất đáng chú ý khi làm việc với các model ACIS.

 
Edgecam 2016R1 | Operations Upgrade

Edgecam 2016R1 | Operations Upgrade

Với Edgecam 2016R1, Tiện thô, tiện định hình và các lệnh 4/5 trục được tăng cường đồng thời có thêm một nguyên công mới được bổ sung – Chamfering.
Hiện nay gia công phay thô được biết như Stock, hoạt động thông qua chiến lược đường chạy dao Waveform. Các hoạt động gia công thô và tiện định hình giờ đây đều sử dụng công nghệ check-fixture (kiểm tra chi tiết cố định).

 
Edgecam 2016R1 |  Tính năng tìm kiếm lỗ từng phần

Edgecam 2016R1 | Tính năng tìm kiếm lỗ từng phần

Trong quá trình tạo các tính năng lỗ, người dùng có thể chọn “Partial Hole Angle”. Khi đó giá trị sẽ kiểm tra được những tính năng lỗ nào được phát hiện và được gia công.

 
Edgecam 2016R1 | Hiển thị hình ảnh trên hộp thoại từng chu kỳ

Edgecam 2016R1 | Hiển thị hình ảnh trên hộp thoại từng chu kỳ

Có 5 chu kỳ CAM đã được nâng cấp nhằm sử dụng hình ảnh và hỗ trợ các chú giải công cụ. Nó không chỉ giúp người mới dùng hoặc người dùng chưa kinh nghiệm có thể nhanh chóng hiểu được chức năng lệnh mà còn trình bày một giao diện người dùng nhất quán.

 
Edgecam 2016R1 | Pre Plunge Finish Groove Cycle

Edgecam 2016R1 | Pre Plunge Finish Groove Cycle

Tùy chọn ‘Pre-Finish Plunge’ đã được bổ sung vào chu trình Finishing Grooving. Một phay cắt chìm được tạo ra giữa tính năng rãnh do đó loại bỏ được phần lớn vật liệu. Sau đó chu trình tiếp tục hoàn thiện tính năng theo cách thông thường

 
Edgecam 2016R1 | Simulator update stock improvements

Edgecam 2016R1 | Simulator update stock improvements

Lệnh ‘Update Stock’ giờ không cần phải xử lí các giao diện đồ họa của việc thiết lập máy, do đó cho phép công cụ Machine Simulator chỉ tập trung vào đường chạy dao thuần túy. Nhờ vậy, thời gian được tiết kiệm một cách đáng kể.

 
Edgecam 2016R1 | EWS

Edgecam 2016R1 | EWS

Edgecam Workflow Solids cung cấp 2D Offset Tool (Bù dao 2D). Các mô hình và cấu hình thông thường nhanh chóng được nhân đôi và copy bởi một lượng bù. 2016 R1 uôn có sẵn chức năng chỉnh sửa kích thước. Lệnh Arc có thể được tăng cường bằng cách tùy chọn ‘Set Diameter/Radius’.

 
Edgecam 2016R1 | Wire EDM Machine Simulator

Edgecam 2016R1 | Wire EDM Machine Simulator

Công cụ Machine Simulator tạo ra chức năng ‘Test for Separation’, nhờ đó người dùng có thể kiểm tra xem liệu lõi vật liệu có tách ra khỏi thân phôi hay không.

 
Edgecam 2016R1 | Wire EDM Smart Cycle

Edgecam 2016R1 | Wire EDM Smart Cycle

‘Smart Cycle’ (Chu trình thông minh) kết hợp gia công cắt dây 2 trục và 4 trục thành một chức năng khi nó có khả năng phân tích thông minh mô hình hình học input.
Chức năng mới này đảm bảo code output luôn phù hợp với hình dạng đặc tính mà không cần sự can thiệp của người dùng.