PDFHệ thống dò m&h

 

EDGECAM hỗ trợ dụng cụ dò cảm ứng m&h. Người dùng có thể đo chi tiết gia công và mô phỏng di chuyển của dụng cụ dò với 6 chu kỳ đo riêng biệt. Mỗi chu kỳ được nâng cao bằng 8 chức năng mới, mở rộng thêm lựa chọn dữ liệu kiểm tra.

Probe

Chọn 1 dụng cụ dò từ hộp ToolStore. Khi đó, bộ dò sẽ hiển thị sẵn để bạn lựa chọn, hoặc bạn có thể tự tạo riêng các phần thân, phần mở rộng và bút dò.

Chu kỳ Probe Surface

Sử dụng chu kỳ này để phát hiện vị trí của một bề mặt, và cập nhật dữ liệu hiện tại của máy bằng độ lệch so với vị trí mong muốn. Khi tạo chu kỳ, bạn hãy chọn 1 điểm trên 1 bề mặt.

Chu kỳ Probe 4 trục

Sử dụng chu kỳ này để đo độ dốc bề mặt và cập nhật chuyển động quay của trục thứ 4 của máy bằng độ lệch so với độ dốc mong muốn. Khi tạo chu kỳ, bạn chọn 2 điểm trên bề mặt.

Probe Feed

Đầu dò cảm ứng khi di chuyển đến các vị trí được bảo vệ một cách an toàn. Nếu có một đầu dò kích hoạt suốt quá trình di chuyển của Protected positioning, sẽ xuất hiện lệnh ngừng khẩn cấp (EMERGENCY STOP) và một tin nhắn báo lỗi trên màn hình.

Các chu kỳ này tạo ra nhiều cách để tiếp xúc với các chi tiết và thiết lập điểm mà có thể dùng cho những chức năng khác nhau (xem dưới đây) như: cập nhật một dữ kiện, kiểm tra vị trí hoặc kích cỡ.

Chu kỳ Probe Corner

Dùng chu kỳ này để đo một góc bên trong hoặc bên ngoài và cập nhật dữ kiện hiện hành bằng độ lệch so với vị trí mong muốn.

Chu kỳ Probe Bore/Boss

Dùng chu kỳ này để phát hiện vị trí của một thành phần kiểu hình tròn, và cập nhật dữ kiện hiện tại của máy bằng độ lệch so với vị trí mong muốn. Để tạo chu kỳ, bạn chọn một vòng cung trên bore/boss. Từ đó, vị trí trung tâm và đường kính sẽ được dẫn xuất.

Chu kỳ Probe Web/Pocket

Dùng chu kỳ này để phát hiện vị trí của một web hoặc một hốc, và cập nhật dữ kiện hiện tại của máy bằng độ lệch so với vị trí mong muốn. Để tạo chu kỳ này, bạn chọn 2 điểm, trên cả 2 mặt web hoặc trên tường đối diện với hốc.

 

Đo lường Chu kỳ đo chuẩn. Outputs a F0 for m&h Probing
Thay đổi và cập nhật tọa độ làm việc Tọa độ làm việc thực tế sẽ được thay đổi và cập nhật bằng sự chênh lệch giữa giá trị đầu vào và kết quả đo. Outputs a F7 for m&h Probing.
Cập nhật tọa độ làm việc thực tế Tọa độ làm việc thực tế sẽ được cập nhật bằng kết quả đo. Outputs a F8 for m&h Probing.
Kiểm tra vị trí Outputs a F500 for m&h Probing.
Kiểm tra kích thước Kiểm tra độ lớn của đường kính và khoảng cách. Outputs a F600 for m&h Probing.
Kiểm tra hình dạng và vị trí Outputs a F700 for m&h Probing.
Cập nhật tọa độ làm việc Tọa độ làm việc được chọn (từ danh sách; G54-G59) sẽ được cập nhật.
Cập nhật tọa độ làm việc mở rộng Tọa độ làm việc mở rộng được chọn (đầu vào là số nguyên) sẽ được cập nhật. Phạm vi cho phép là từ 1-300 đối với m&h Probing.