News and Events

News Icon

Tin mới nhất

Nắm bắt tình hình xung quanh Hexagon.

Case Studies Icon

Nghiên cứu tình huống

Những lợi ích Hexagon mang lại cho người dùng.

Events Icon

Sự kiện và triển lãm

Tìm khu vực có sản phẩm Hexagon trên toàn thế giới.

Newsletter Icon

Đăng ký bản tin

Được cập nhật liên tục các email bản tin HexagonSoftware.