General Enhancements | Edgecam 2018 R2 Info Icon
3 tính năng mới trong "Preferences" được tạo ra để xóa bỏ các nhiệm vụ workflow dư thừa. Tương tự, chức năng mới cũng được tìm thấy ở các lệnh "Move". Khách hàng làm việc với các Turning Tool giờ có thể đặt trước điều kiện “CSS” từ tool store. Riêng với các Face Grooving Tools, lập trình viên giờ có thể thiết lập “Maximum/Minimum Diameter”
 

General Enhancements | Edgecam 2018 R2

General Enhancements | Edgecam 2018 R2

3 tính năng mới trong "Preferences" được tạo ra để xóa bỏ các nhiệm vụ workflow dư thừa. Tương tự, chức năng mới cũng được tìm thấy ở các lệnh "Move". Khách hàng làm việc với các Turning Tool giờ có thể đặt trước điều kiện “CSS” từ tool store. Riêng với các Face Grooving Tools, lập trình viên giờ có thể thiết lập “Maximum/Minimum Diameter”

 
Thread Turning Cycle | Edgecam 2018 R2

Thread Turning Cycle | Edgecam 2018 R2

Một yêu cầu phổ biến mà khách hàng thường đặt ra là Thread Turning phải hỗ trợ được cho tất cả Turning Tool. Ngoài ra, người dùng yêu cầu hỗ trợ mô phỏng gia công khi các tool ở cùng 1 vị trí Turret.

 
Tombstone Manager | Edgecam 2018 R2

Tombstone Manager | Edgecam 2018 R2

Edgecam 2018 R2 nâng cấp Tombstone Manager với không dưới 13 cải tiến. Cùng với việc thúc đẩy hiệu suất đáng kể, giao diện Tombstone được thiết kế lại giúp người dùng bảo vệ file Seed và thực hiện chỉnh sửa các file inserted parts. Những giới hạn của file gốc đối với inserted parts giờ đã được loại bỏ, các file chi tiết lắp ráp và file từ bộ xử lí sau có thể được sử dụng.

 
Wireframe Mill Feature | Edgecam 2018 R2

Wireframe Mill Feature | Edgecam 2018 R2

Edgecam 2018R2 hé lộ khả năng triển khai các chiến lược Workflow nơi mà thông thường feature không thể tạo được, bằng cách chuyển đổi dữ liệu đường và vòng cung sang một Feature khối. Sau khi gia công tính năng mới có thể được chỉnh sửa và đường chạy dao sẽ vẫn được duy trì kết hợp.

 
Pre-Drill Approach Strategy | Edgecam 2018 R2

Pre-Drill Approach Strategy | Edgecam 2018 R2

Edgecam 2018 R2 sẽ tự động tạo vị trí lỗ khi dùng chiến lược tiếp cận "Pre-Drill" trong chu trình gia công thô Roughing. Đơn giản chỉ việc kích hoạt lệnh, người dùng có thể triển khai các chức năng multi-level và depth trong một chu trình lỗ, để tự động định vị vị trí vào tốt nhất cho chu trình khoan.

 
Inspection | Edgecam 2018 R2

Inspection | Edgecam 2018 R2

EdgeMô đun Edgecam Inspection tiếp tục được phát triển với 14 cải tiến mới, trong đó bao gồm hỗ trợ xử lí sau toàn diện từ Code Wizard. Các hạng mục chính gồm có sự ra đời của NC Gateway với vai trò giao tiếp với máy công cụ, cộng thêm các phép tính “Best Fit” & “Tool Length” cung cấp feedback sản xuất vô cùng hữu ích.

 
Thread Mill Cycle | Edgecam 2018 R2

Thread Mill Cycle | Edgecam 2018 R2

Thread Mill được nâng cao để cho phép kiểm soát đường chạy dao tốt hơn và linh hoạt hơn. 5 thông số mới cho phép người dùng triển khai các đường chạy dao “peck” và “multi-pass”. Điều này đặc biệt hữu ích khi gia công các vật liệu cứng hoặc khi cần gia công tinh bề mặt tốt hơn. Hỗ trợ Helical có sẵn trong chu trình Profiling khi người dùng muốn triển khai các lựa chọn Multi-Pass.

 
Wire EDM enhancements | Edgecam 2018 R2

Wire EDM enhancements | Edgecam 2018 R2

Cùng với việc bổ sung 28 cơ sở dữ liệu công nghệ Wire EDM mới, Edgecam 2018 R2 giới thiệu thêm các cải tiến kết nối với stock representation trong bộ mô phỏng gia công. "start hole” (vị trí đầu vào dây) được tạo tự động và nơi destruction strategy được chọn, phôi được bù bằng giá trị ghi trong chu trình.

 
Rotary Mode Support | Edgecam 2018 R2

Rotary Mode Support | Edgecam 2018 R2

Chu trình phay 3D ở môi trường Mill/Turn giờ đã sẵn có khi làm việc ở chế độ Rotary. Trước đây, các chu kỳ này bị giới hạn ở chế độ Planar. Cải tiến lần này mang lại sự linh hoạt cao không chỉ trong việc mở khóa 7 chu trình phay (thông thường không sẵn có), mà còn cho phép người dùng khắc phục các hạn chế của máy công cụ.

 
Profiling performance improvement | Edgecam 2018 R2

Profiling performance improvement | Edgecam 2018 R2

Với các cải tiến ở thuật toán đường chạy dao, Edgecam 2018R2 mang lại cải thiện hiệu suất đáng kể với chức năng “Pick Solid Faces”. Người dùng sẽ tiết kiệm được hơn 1 nửa thời gian nhờ vào cách thức chu trình thu thập dữ liệu để tính toàn đường chạy dao.

 
Tailstock Collisions & CoroTurn Prime Inserts | Edgecam 2018 R2

Tailstock Collisions & CoroTurn Prime Inserts | Edgecam 2018 R2

Chu trình tiện thô mới giúp người dùng chuyển vào và chuyển ra khỏi mỗi lần cắt với một vòng cung tiếp tuyến.
Phương pháp này cho phép người dùng triển khai Sandviks CoroTurn Prime inserts. Ngoài ra, khả năng phát hiện va chạm được nâng cao đáng kể bằng cách tự động loại bỏ bất kì sự cố tiềm ẩn nào giữa dao và tailstock