Gia công 5 trục Edgecam Info Icon
Gia công Edgecam đồng thời 3 + 2 và 5 trục trên máy phay DMU650
 

Gia công 5 trục Edgecam

Gia công 5 trục Edgecam

Gia công Edgecam đồng thời 3 + 2 và 5 trục trên máy phay DMU650

 
Gia công Impeller sử dụng Edgecam

Gia công Impeller sử dụng Edgecam

Làm thế nào để gia công impeller sử dụng Edcam 5 trục nâng cao

 
Edgecam 5 Axis wheel machining

Edgecam 5 Axis wheel machining

Gia công xoay 5 trục Edgecam từ khối. Và hỗ trợ tiện trục C trên máy Matec 30-HV