Edgecam 2014 R2 | EWS Info Icon
Ứng dụng tạo mô hình khối đơn giản đã có mặt ở Edgecam 2014R2, tên gọi đầy đủ là EWS (Edgecam Workflow Solids), với giải pháp này khách hàng có thể tạo ra mô hình lăng trụ 3D.
 

Edgecam 2014 R2 | EWS

Edgecam 2014 R2 | EWS

Ứng dụng tạo mô hình khối đơn giản đã có mặt ở Edgecam 2014R2, tên gọi đầy đủ là EWS (Edgecam Workflow Solids), với giải pháp này khách hàng có thể tạo ra mô hình lăng trụ 3D.

 
Edgecam 2014 R2 | New Linked Turn Profiles

Edgecam 2014 R2 | New Linked Turn Profiles

Edgecam 2014R2 giới thiệu chức năng mới trong phạm vi chu trình tiện tinh, chức năng này cho phép chia sẻ các đường viền được tiện (turned contours), nhờ đó duy trì được đầu ra của chu trình kín (canned cycle).

 
Edgecam 2014 R2 | Tính năng tiện nâng cao

Edgecam 2014 R2 | Tính năng tiện nâng cao

Edgecam 2014 R2 giới thiệu một cải tiến mới mang tính dễ sử dụng. Đó là việc xây dựng tính năng tiện thủ công nâng cao bằng cách tự động tạo ra một 'Envelope' tiện từ các mô hình khối phức tạp.

 
Edgecam 2014 R2 | CPL mới và những chuyển đổi

Edgecam 2014 R2 | CPL mới và những chuyển đổi

Edgecam 2014R2 giới thiệu CPL mới. Giải pháp giúp giảm thời gian lập trình nhờ vào các lệnh điều khiển nâng cao các khối Solid Feature.

 
Edgecam 2014 R2 | Tạo mô hình chi tiết từ 2D sang 3D

Edgecam 2014 R2 | Tạo mô hình chi tiết từ 2D sang 3D

Quy trình tạo mô hình chi tiết từ 2D sang 3D (còn gọi là Part Modeler) đã có mặt ở phiên bản Edgecam 2014R2, hỗ trợ người dùng tạo ra các mô hình khối 3D từ hình học 2D (DXF, DWG, vv...)

 
Edgecam 2014 R2 | Adveon

Edgecam 2014 R2 | Adveon

Edgecam 2014R2 giới thiệu chức năng tích hợp kho công cụ (toolstore) với ứng dụng Sandvik Coromants Adveon. Tuân theo tiêu chuẩn ISO13399, các công cụ được thu thập và chuyển đến Kho công cụ (Toolstore).

 
Webinar khai thác tối đa Edgecam 2014 R2

Webinar khai thác tối đa Edgecam 2014 R2