Gia công thô Edgecam Waveform và phay 5 trục - Mikron HMP600 U Info Icon
Loại bỏ vật liệu tối đa với gia công thô Waveform và phay 5 trục trên máy Agie Charmilles Mikron HMP600 U, sử dụng dao phay SECO 12mm Vari Mill và một dao cắt bullnose 16mm x R3.1.
 

Gia công thô Edgecam Waveform và phay 5 trục - Mikron HMP600 U

Gia công thô Edgecam Waveform và phay 5 trục - Mikron HMP600 U

Loại bỏ vật liệu tối đa với gia công thô Waveform và phay 5 trục trên máy Agie Charmilles Mikron HMP600 U, sử dụng dao phay SECO 12mm Vari Mill và một dao cắt bullnose 16mm x R3.1.