Những điểm nổi bật mới nhất của sản phẩm Edgecam 2015 R1 Info Icon
Lợi ích và tính năng của phiên bản mới nhất Edgecam 2015 R1.

www.edgecam.com
 

Những điểm nổi bật mới nhất của sản phẩm Edgecam 2015 R1

Những điểm nổi bật mới nhất của sản phẩm Edgecam 2015 R1

Lợi ích và tính năng của phiên bản mới nhất Edgecam 2015 R1.

www.edgecam.com

 
Workflow cho công nghệ cắt dây EDM (Wire EDM) - Edgecam 2015 R1

Workflow cho công nghệ cắt dây EDM (Wire EDM) - Edgecam 2015 R1

Edgecam Wire EDM luôn có sẵn trong môi trường Workflow. Ngoài ra, Edgecam 2015R1 cung cấp chức năng mô phỏng máy toàn diện (Machine Simulation), gồm hiển thị phôi và mặt cắt ngang.

www.edgecam.com

 
EWS - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

EWS - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Có nhiều lệnh mới được bổ sung vào ứng dụng tạo mô hình khối bên trong: Edgecam With Solids (EWS). Hàng loạt lệnh có chức năng tiết kiệm thời gian được giới thiệu như sao chép/Di chuyển (Copy/Move) và tạo mặt phẳng làm việc vòng quanh. Muốn thúc đẩy quá trình thiết kế, người dùng có thể nhập DXF và DWG và tạo cả ren trong và ren ngoài.

www.edgecam.com

 
Direct Picking - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Direct Picking - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Các chu trình Parallel Lace, Constant Cusp, Rest Finishing & Pencil Mill Cycles đều được tăng cường để cho phép hoạt động ‘direct picking’. Do đó, các mặt phẳng riêng được lựa chọn và toàn bộ model được bảo vệ. Ngoài ra, Tất cả chu trình gia công 3D đều có thể trực tiếp chọn mặt phẳng như đường biên giới hạn vùng gia công. Nhờ đó thời gian chuẩn bị chu trình được giảm đáng kể.

www.edgecam.com

 
Phay trục quay - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Phay trục quay - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Tùy chọn Active Axis được bổ sung vào Mill Mode Dialog cho phép người dùng có thể lựa chọn ra trục hoạt động suốt thời gian gia công trục quay. Có thể lựa chọn chế độ Rotary để tránh được máy công cụ có tiềm năng trục vượt giới hạn.

www.edgecam.com

 
Trật tự gia công - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Trật tự gia công - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Chức năng tối ưu đường dẫn ‘Optimise Path’ đã được đưa vào chu trình gia công thô và tiện, nhờ đó đường chạy dao được kiểm soát tốt hơn.
Đặc biệt, giờ bạn có thể quyết định trật tự trong khu vực đang gia công, từ đó giảm đáng kể số lượng đường chạy dao di chuyển nhanh.

www.edgecam.com

 
Tùy chỉnh thanh giao diện Theme - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Tùy chỉnh thanh giao diện Theme - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Edgecam 2015R1 giới thiệu khả năng tùy chỉnh thanh giao diện mặc định, thay đổi giao diện GUI và lưu lại dưới dạng “Theme”. Custom ‘Themes’ có thể được xuất sang những cài đặt Edgecam khác và triển khai khắp mạng lưới. Để cải thiện năng suất, người dùng có thể cá nhân hóa “Theme” theo cách của mình với những lệnh thông thường và bổ sung macro tùy chỉnh khi cần.

www.edgecam.com

 
Chu trình khắc (Engraving)- Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Chu trình khắc (Engraving)- Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Edgecam 2015R1 đưa ra một chu trình mới có tên là Engraving, chu trình này giúp người sử dụng có thể định hình những góc hình học phức tạp và gia công bề mặt các artwork.
Khi áp dụng direct picking, chu trình sẽ làm việc với vô số đối tượng hình học và tạo ra 4 kiểu chiến lược khác nhau.

www.edgecam.com

 
Công nghệ tiện Waveform - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Công nghệ tiện Waveform - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Dựa trên công nghệ Waveform hàng đầu, Edgecam 2015R1 giới thiệu một chu trình gia công mới toanh: Tiện thô Waveform.
Đường chạy dao duy trì một tải cắt không đổi cho phép dữ liệu cắt nhanh đáng kể và kéo dài tuổi thọ dao. Tương tự như các lệnh tiện khác, chu trình rất nhạy bén với điều kiện stock, do đó tạo ra zero ‘fresh-air cuts’.

www.edgecam.com

 
Workflow - Trình tự gia công - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Workflow - Trình tự gia công - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Edgecam 2015R1 giới thiệu thêm các cải tiến Workflow về việc hỗ trợ nhiều trình tự gia công trong cả môi trường Tiện và Phay. Nhờ đó, không chỉ các thành phần mà các Stock & Fixtures có thể được chuyển tới các trình tự gia công mới. Cải tiến này thúc đẩy việc sử dụng một file CAM duy nhất để chứa nhiều quy tắc gia công với stock được cập nhật liên tục suốt quá trình.

www.edgecam.com

 
Centre Vice and 2nd Workflow Mill Sequence - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Centre Vice and 2nd Workflow Mill Sequence - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Self-Centering vice được đưa vào hộp Fixture Manager của Edgecam 2015R1. Ngoài ra, Workflow hiện hỗ trợ nhiều trình tự phay(Tiện và phay), nhờ đó không chỉ các chi tiết mà Stock và Fixtures có thể được chuyển đến trình tự gia công mới. Cải tiến này thúc đẩy việc sử dụng file CAM đơn lẻ để lưu giữ nhiều quy tắc gia công với stock được cập nhật suốt quá trình.

www.edgecam.com

 
Loại bỏ đường chạy dao chu trình tiện tinh - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Loại bỏ đường chạy dao chu trình tiện tinh - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

Đường chạy dao tiện tinh giờ có thể được hạn chế bằng cách nhập các giá trị kết thúc XZ. Khi đó, Đường chạy dao sẽ được loại bỏ vượt xa hơn những cài đặt kết thúc dự kiến.