Importing Models | WorkXplore Info Icon
WorkXplore được tạo để nhập và phân tích hiệu quả các file thuộc mọi kích cỡ và thể loại với tốc độ cao, đặc biệt cho các file cỡ lớn, thường chỉ mất một nửa thời gian để mở 1 file với WorkXplore so với ứng dụng CAD thông thường.

http://www.workxplore.com
 

Importing Models | WorkXplore

Importing Models | WorkXplore

WorkXplore được tạo để nhập và phân tích hiệu quả các file thuộc mọi kích cỡ và thể loại với tốc độ cao, đặc biệt cho các file cỡ lớn, thường chỉ mất một nửa thời gian để mở 1 file với WorkXplore so với ứng dụng CAD thông thường.

http://www.workxplore.com

 
Client Viewer For Collaboration | WorkXplore

Client Viewer For Collaboration | WorkXplore

WorkXplore cho phép người dùng truyền đạt các chi tiết & cụm chi tiết 3D đến các thầu phụ, khách hàng hay đồng nghiệp sử dụng một ứng dụng độc lập tạo bởi WorkXplore. Ứng dụng này cực kỳ nhỏ gọn và dễ dàng truyền qua email.

http://www.workxplore.com

 
Display Functions | WorkXplore

Display Functions | WorkXplore

Chức năng hiển thị thông minh bao gồm: cửa sổ được xác định trước với các chế độ xem khác nhau: mặt, trên dưới, trái phải...); zoom động, xoay, cuộn; một vài chế độ hiển thị như: 3D, shaded, wireframe, hidden lines or textured; colour transparency và quản lí hiển thị cho từng đối tượng hoặc bề mặt.

http://www.workxplore.com

 
Creating Animations | WorkXplore

Creating Animations | WorkXplore

Một timeline đơn giản và trực quan cung cấp một môi trường dễ sử dụng để mô phỏng sự chuyển động của các cụm chi tiết.

http://www.workxplore.com

 
Creating Axis Systems | WorkXplore

Creating Axis Systems | WorkXplore

Tạo nhiều hệ đa trục trên một mô hình để giúp phân tích cấu trúc liên kết chi tiết và chuẩn bị mô hình cho sản xuất.

http://www.workxplore.com

 
Measure and Analysis - Measuring Functions | WorkXplore

Measure and Analysis - Measuring Functions | WorkXplore

WorkXplore có một loạt các chức năng đo lường 2D và 3D. Thậm chí người dùng CAD không chuyên cũng có thể nhanh chóng hiểu thấu phần mềm và đạt được kết quả chính xác bằng cách tận dụng chế độ lựa chọn được xác định trước (điểm, wireframe entities, planes, surfaces,etc)

http://www.workxplore.com

 
Measure and Analysis - Comparing Models | WorkXplore

Measure and Analysis - Comparing Models | WorkXplore

Chức năng so sánh tự động các bản sửa đổi mô hình cho phép hiển thị đồ họa 3D sự khác nhau giữa 2 mô hình. Các sửa đổi có thể dễ dàng được nhận diện bằng màu sắc. Bằng cách click trên mô hình, người dùng có thể đo lường sự khác biệt về vật liệu để bổ sung thêm hoặc loại bớt di giữa hai bản sửa đổi.

http://www.workxplore.com

 
Measure and Analysis - Draft Angles | WorkXplore

Measure and Analysis - Draft Angles | WorkXplore

WorkXplore tự động tô màu các góc draft và undercuts theo trục mould stripping. Giá trị góc draft chính xác được hiển thị khi kéo chuột trên bề mặt và có thể được chèn bằng mặc định vào mô hình 3D.

http://www.workxplore.com

 
Measure and Analysis - Dynamic Section | WorkXplore

Measure and Analysis - Dynamic Section | WorkXplore

Bộ điều khiển tham chiếu động cho phép người dùng kiểm soát section plane với chuột theo các hướng quay, xoay hoặc theo một guide curve. Các phép đo lường 3D trong một phần động có thể được thực hiện mà không cần trích xuất dữ liệu hình học.

http://www.workxplore.com