Edgecam Workflow trên máy Mazak Integrex i300 Info Icon
Edgecam Workflow trên máy Mazak Integrex i300
 

Edgecam Workflow trên máy Mazak Integrex i300

Edgecam Workflow trên máy Mazak Integrex i300

Edgecam Workflow trên máy Mazak Integrex i300

 
Phay/Tiện Edgecam, Mazak Integrex 200 ST

Phay/Tiện Edgecam, Mazak Integrex 200 ST

Gia công phay/tiện Edgecam hỗ trợ toàn bộ quá trình gia công tiện 45 độ, phay và chuyển giao 1 phần.

 
Phay/Tiện Edgecam và máy Mazak Integrex i400

Phay/Tiện Edgecam và máy Mazak Integrex i400

Edgecam hỗ trợ toàn bộ dòng máy Mazak Integrex i & j. Video mô tả các hoạt động gia công khác nhau gồm tiện 45 độ, phay và chuyển giao 1 phần.

 
Phay/Tiện Edgecam, Mazak Hyper Quadrex 150MSY

Phay/Tiện Edgecam, Mazak Hyper Quadrex 150MSY

Phay/Tiện Edgecam cho thấy đầy đủ kênh hỗ trợ kép, sự thay đổi về thiết kế liền mạch chuyển giao 1 phần.

 
Tiện 2 trục Edgecam, Phay trục C&Y kết hợp với thiết lập Second End

Tiện 2 trục Edgecam, Phay trục C&Y kết hợp với thiết lập Second End

Edgecam không chỉ chứng tỏ được tính năng dễ sử dụng qua việc xử lý phay và tiện 2 trục mà còn cho thấy các thành phần có thể đảo chiều trong gia công ‘second end’'.