Gia công Globe CNC bằng Edgecam với máy DMG Mori & Sandvik Coromant Info Icon
Phần mềm Edgecam CAD-CAM giúp tăng cường khả năng hoạt động của máy DMG Mori NTX2000 với hiệu suất lớn và tích hợp trung tâm gia công phay tiện hiệu quả cao.
Dụng cụ/Dao được cung cấp bởi Sandvik Coromant.

www.edgecam.com
www.dmgmori.com
www.www.sandvik.coromant.com
 

Gia công Globe CNC bằng Edgecam với máy DMG Mori & Sandvik Coromant

Gia công Globe CNC bằng Edgecam với máy DMG Mori & Sandvik Coromant

Phần mềm Edgecam CAD-CAM giúp tăng cường khả năng hoạt động của máy DMG Mori NTX2000 với hiệu suất lớn và tích hợp trung tâm gia công phay tiện hiệu quả cao.
Dụng cụ/Dao được cung cấp bởi Sandvik Coromant.

www.edgecam.com
www.dmgmori.com
www.www.sandvik.coromant.com