Tiện trên máy DMG MORI NLX 4000 Lathe Info Icon
Quá trình tiện trên máy DMG MORI NLX 4000 Lathe hiện lên các rãnh sâu sử dụng dao Sandvik Corocut QD
 

Tiện trên máy DMG MORI NLX 4000 Lathe

Tiện trên máy DMG MORI NLX 4000 Lathe

Quá trình tiện trên máy DMG MORI NLX 4000 Lathe hiện lên các rãnh sâu sử dụng dao Sandvik Corocut QD