Gia công Waveform với Edgecam, Hurco và Iscar Info Icon
Gia công Waveform với Edgecam, Hurco và Iscar. Vật liệu: Thép EN8, Dao : đường kính 12mm Chatterfree, Tốc độ : 8000 RPM, Bước dao : 4000 mm/min, AP : 20mm, AE : 1mm
 

Gia công Waveform với Edgecam, Hurco và Iscar

Gia công Waveform với Edgecam, Hurco và Iscar

Gia công Waveform với Edgecam, Hurco và Iscar. Vật liệu: Thép EN8, Dao : đường kính 12mm Chatterfree, Tốc độ : 8000 RPM, Bước dao : 4000 mm/min, AP : 20mm, AE : 1mm